EXERCICES PAGE 2

Il convient d'imprimer cette page afin d'effectuer les exercices

6- Mots croisés
Kouché : 1 = Zouti                                                        Doubout : 1 = An dlo
                2 = Dakò                                                                         2 =  Ki
                3 = Ti green                                                                     3 = Gyèl

 
1
2
3
1
     
2
     
3
     

Kouché : 1 = Ta lay                                                       Doubout : 1 = Pou maré
                2 = Savon                                                                          2 = Savon
                3 = An plis                                                                         3 = Kouyon

 
1
2
3
1
     
2
     
3
     

Kouché : 1 = Jan pou koupé                                            Doubout : 1 = Jan
                2 = èvè yo                                                                           2 = anlè
                3 = Kon fèy a madè                                                            3 = Ti bèt

 
1
2
3
1
     
2
     
3
     
Compléter avec une voyelle
z
 
b
 
v
 
b
 
f

 
b
 
l
 
w
 
t
 
b

7- Trouver le mot correspondant
Exemple : 2 fwa ou pou on zozio  = foufou
    3 fwa a pou on fwi
    3 fwa i pou on zozio
    3 fwa é pou on manjé
    3 fwa a pou on bèl bwa
    3 fwa è pou fè jé
    3 fwa è pou kasé'y
    3 fwa ou pou on bèt

8- Compléter les mots suivants
l.p. - ch.b. - b.m.t. - s.r.j - k.ch. - s.k.gn. - f.gn. - k.pw.n - .t.n - d.k.tm. - .f.t. - ch.b. - z.p. - k.k.m - b.n.n - k.n - z.n.n. -b.nt. - z.d.l.

9- Mettre une croix dans la bonne case, afin de former des mots créoles.
  an en on
p.n      
p.m      
f.n      
f.m      
t.n      
t.m.      
pl.      
pw.      
fw.      

10- Compléter le tableau en reportant le numéro correspondant.
    1 : ta bon dyé                                                     2 : pou sizé
    3 : ta mizik                                                         4 : kyou
    5 : plas                                                                6 : mòso
    7 : èvè dlo                                                           8 : pou fè bouden
    9 : janbé rivyè                                                   10 : boulanjé
  11 : pa mové
  an on en
r      
p      
s      
b   11